Verenigingszaken

Algemeen

Het NLBS verenigingsjaar loopt van 01 juli tot 30 juni daaraan volgende. Gebruikelijk in mei wordt een Algemene LedenVergadering (ALV) gehouden en in november de jaarvergadering. Op die momenten worden de gebruikelijke verenigingszaken behandeld, zoals het vaststellen van documenten en de contributie. Het is een goede gewoonte geworden de vergaderingen in het teken te plaatsen van een actueel onderwerp. Specifiek op dat onderwerp wordt een spreker uitgenodigd voor een presentatie.

Fokvereniging versus stamboek

De anatomische verscheidenheid van bonte schapen is als groot te definiƫren. Dit duidt er op dat nog geen sprake is van een ras. Verder blijkt dat de fokkers van bonte schapen er verschillende ideaal beelden op nahouden terwijl bij een aantal ook de tekening een niet te verwaarlozen factor is.

Periodiek komt de vraag boven of gestreefd moet worden naar een stamboek in plaats van een fokvereniging. Tot op heden hebben de leden van het NLBS een voorkeur voor een fokkerijvereniging. Wel is besloten tot het opzetten van een vrijwillige administratie van individuele dieren en hun genotype alsmede de koppelstatus met betrekking tot Scrapie en Zwoeger.

Het NLBS heeft intussen haar bestaansrecht bewezen en wordt door partijen als het RVO gezien als een partij waarmee, voor zover dat mogelijk is, wordt samengewerkt alsof het een stamboek is.

Reglementen

Een vereniging dient ingevolge de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek te zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel en bij notariƫle acte te zijn beschreven. Als gevolg hiervan heeft het NLBS een statuut. Op basis hiervan kunnen ook andere reglementen worden vastgesteld.

Het NLBS kent de volgende reglementen:

Deze documenten kunt u downloaden en printen!