In dit archief worden automatisch alle " laatste nieuws " berichten opgenomen. ouder dan 6 maanden OF indien een bericht het 6e bericht is voor het verstrijken van die periode. Het " laatste nieuws " kent dus nooit meer dan maximaal 5 berichten.