Diergezondheid

Diergezondheid is een zeer breed begrip. Het is niet eenvoudig daarover in het kort iets op te merken. Het is nog complexer als word bedacht dat de regelgeving sterk afhankelijk is van de actualiteit op dit terrein.

Het NLBS heeft er daarom voor gekozen "aan te haken" op de website van het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders, afgekort Platform KSG waaraan ook het NLBS deelneemt.

Voor meer informatie over het Platform KSG 

Code goed houderschap

Houders van schapen en geiten beschikken vanaf nu over een 'Code voor goed houderschap'. Daarin staat omschreven wat de verantwoordelijkheid van deze dierhouders voor de volksgezondheid, dierenwelzijn en diergezondheid precies inhoudt.

Het document, een initiatief van het Platform KSG in samenwerking met de Stichting Levende Have, bevat 28 bepalingen. De bepalingen gaan onder meer over voeding, verzorging, huisvesting, aan- en verkoop van dieren, transport, import, weidebeheer en fokbeleid. De code is tot stand gekomen in nauwe samenspraak met de bij het platform aangesloten ras- en fokverenigingen en dus ook het NLBS

Voor de inhoud en een toelichting op de Code voor het goed houderschap, lees verder via onderstaande link:

Code_voor_goed_houderschap_schapen_en_geiten.pdf