Op deze pagina worden weblinks weergegeven van leden of van derden die raakvlak hebben met het NLBS of de relevant voor de schapenhouderij

Onder punt 1 zijn de weblinks opgenomen van onze leden. Onder punt 2 staan de weblinks van derden.

Verzoeken om hier te worden opgenomen kunnen worden gericht aan de secretaris via secretaris@nlbs.nl  Weblinks van bedrijven of personen die het NLBS ondersteunen worden automatisch opgenomen. In principe worden commerciele verwijzingen niet geplaatst. 

1. Weblinks van leden

Joost Louter

Joost Louter is houder van ca 50 bonte fokooienen, GD gecertificeerd Scrapie resistent en Zwoegervrij.

Weblink:  Het Venneke bonte schapen

Danielle Kaczor

Danielle Kaczor uit Texel. Met haar man Henk Zoetelief heeft zij een uitgebreide activiteit op het gebied van de fokkerij van paarden en Texelse schapen en wat bonte schapen.

Weblink:  Eagles Ranch