Vraag: Wat registreert het NLBS over de dieren van haar leden?

Antwoord: In 2021 is een vrijwillige dierregistratie gerealiseerd. Hierbij is ook historische data betrokken. Doel daarvan is de leden inzicht te geven of en de mate waarin sprake is van inteelt / verwantschap. Dit is vooral nuttig bij het samenstellen van fokstellen en bijvoorbeeld bij het selecteren en / of kopen van een dekram. Via een zogenaamde proefparing kan men zelf snel bekijken of een beoogde ram een relatie heeft met het eigen koppel en de mate waarin! Omdat ook historische data is geimporteerd is gelijk sprake van een effectief werkend systeem.

Het NLBS heeft een administratief model ontwikkeld waarbij iedereen zijn / haar eigen managementsysteem kan blijven gebruiken. Dit model is gebaseerd op geautomatiseerde dataexport uit de systemen SG Online, Falcoo, BelExpert, NSFO, ZooEasy, Litams en eigen systemen. 

De deelnemers leveren een dataexport van hun systeem in de vorm van een bestand aan het NLBS. Alle ontvangen export bestanden worden geconverteerd en opnieuw ingelezen in een webbased applicatie. Voor het maken van de dataexport zijn systeem specifieke handleidingen gemaakt. Alleen deelnemers die data aanleveren krijgen toegang tot alle op deze manier samengebrachte data.

De database is via een gebruikersnaam en een wachtwoord door de leden zelf te bevragen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris via secretaris@NLBS.nl