Vraag: Heeft het NLBS voornemens om een stamboek te worden in plaats van een  fokkerijvereniging?

Antwoord: Binnen het NLBS bestaat nog geen behoefte om een stamboek te worden. Binnen de vereniging bestaat een grote vrijheid voor het nastreven van eigen fokdoelen. Het gevolg hiervan is een grote verscheidenheid van dieren in bouw, type en bevleesdheid terwijl voor een aantal leden ook de tekening factor speelt een rol. Generiek gesteld bestaat het gevoel dat een stamboek deze vrijheid beknot.

Aanvulling februari 2020:

In de winter van 2020 heeft een discussie plaats gevonden of een vrijwillige individuele dierbeoordeling, een soort keuring, wenselijk is. De uitkomst is dat het bestuur een onderzoek gaat doen naar de haalbaarheid hiervan. Waarschijnlijk in de ALV in mei 2020 zal hiervan een verslag worden gegeven.  

Aanvulling juli 2021: 

Tot invoering van de hierboven bedoelde individuele dierbeoordeling is door het ontbreken van ledenvergaderingen ( Corona ) nog niet besloten. De geautomatiseerde module voor de registratie daarvan is intussen wel gerealiseerd.