Vraag: Neemt het NLBS deel aan het TSE programma van de RVO?

Antwoord: Ja, het NLBS is een "groep van fokkers" met een door de RVO erkend TSE programma. Deelname is vrijwillig maar indien wordt deelgenomen dan dient men te voldoen aan het reglement daarvoor. 

Zie:   scrapie reglement