Vraag: Moet ik bonte schapen bezitten om lid te kunnen worden van het NLBS?

Antwoord: Neen, dit is geen strikte voorwaarde. De vraag werpt zich dan wel op waarom men lid wenst te worden. Over toelating als lid beslist het bestuur.

 

Vraag: Waarom kent het NLBS verschillende tarieven van lidmaatschap?

Antwoord: Het NLBS kent 4 verschillende tarieven van lidmaatschap. Dit is afhankelijk van het aantal bonte fokooien. Dieren van andere rassen tellen dus niet mee. Het tariefverschil is gebaseerd op een historisch besluit met als doel het streven naar enige evenredigheid tussen grootschalige houders en kleinschalige houders. De contributie wordt jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.  

 

Vraag: Kunnen houders van bonte schapen buiten Nederland ook lid worden?

Antwoord: Ja, dat kan! Thans (februari 2020) heeft het NLBS 3 leden uit BelgiĆ« en 1 uit Frankrijk. Om moverende redenen is er voor gekozen gekozen verenigingsdocumenten uitsluitend in de Nederlandse taal te stellen. Vragen uit het buitenland worden in de Engelse taal beantwoord. 

Vraag: Hoe verhouden het lidmaatschap en deelname aan de dierregistratiezich tot elkaar?

Antwoord:  Het lidmaatschap van het NLBS geeft geen verplichting om deel te nemen aan de dierregistratie. Niet deelnemen impliceert echter ook geen toegang tot de dierregistratie. Omgekeerd, deelname aan de dierregistratie vereist het lidmaatschap van het NLBS. Een besluit tot deelname aan de dierregistratie of beĆ«indiging daarvan kan binnen de termijn van het lidmaatschap onafhankelijk daarvan worden aangegaan of worden opgezegd. Details hieromtrent zijn beschreven in het (concept) Huishoudelijk reglement.