1         Bewaartermijn van gegevens

Wij leggen uw contactgegevens vast, zoals naam, adres, e-mailadres en telefonnummer. Uw gegevens worden gedurende 2 jaar opgeslagen. Indien er wettelijke redenen zijn om de gegevens langer te bewaren, zullen wij conform die regels handelen.

2         Bezoek aan onze website

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij technische gegevens over uw apparaat en uw interactie met onze website.

Wij gebruiken cookies om deze informatie te verzamelen. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die worden gecreƫerd op het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken.

Cookies hebben een looptijd. De cookies van deze site worden verwijderd wanneer u de browser afsluit.

Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kunt u uw browser hiervoor instellen. Dit kan invloed hebben op de werking van de site en uw beleving er van.

3         Uw gegevens delen met anderen

De stichting NLBS verkoopt noch deelt uw gegevens niet aan anderen.

Persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan toezichthoudende instanties, fiscale autoriteiten en/of onderzoeksinstanties als de vereniging NLBS dit bij wet verplicht is.

4         Uw gegevens opslaan

Wij gebruiken verschillende systemen en databases om uw persoonsgegevens op te slaan. Omdat wij volkomen begrijpen hoe belangrijk het is uw gegevens te beschermen, hebben wij verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of oneigenlijk gebruik. De systemen en databases die gebruikt worden, worden beschermd in overeenstemming met de geldende normen voor gegevensbeveiliging.

Alle persoonsgegevens worden binnen de Europese Unie opgeslagen. Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Unie.

5         Uw Privacyrechten

5.1        Verzoeken tot inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens

Als u wilt weten welke informatie wij over u opslaan, hoeft u het ons maar te vragen en wij sturen u een overzicht van uw persoonsgegevens. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Als de informatie onjuist blijkt of het bewaren ervan in strijd blijkt met gegevensbeschermingswetgeving, zullen we - op uw verzoek - uw gegevens corrigeren of verwijderen. Een verzoek hiertoe kunt u indiene via email secretaris@nlbs.nl

5.2        Verzoeken om te stoppen met het gebruiken van uw gegevens

U kunt ons ook vragen geen gebruik meer te maken van uw informatie of deze niet meer op een bepaalde manier te gebruiken. Wanneer u ons toestemming heeft gegeven uw gegevens te gebruiken, kunt u deze toestemming intrekken. Een verzoek hiertoe kunt u indiene via email secretaris@nlbs.nl

5.3        Vragen en klachten

Als u vragen heeft over dit Privacy Statement, stuurt u dan een e-mail aan secretaris@nlbs.nl

Als u een klacht heeft over de manier waarop wij uw gegevens gebruiken of over hoe wij op uw verzoeken en vragen met betrekking tot privacy reageren, kunt u ook een klacht sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens.

5.4        Contact met ons opnemen en hoe wij op uw verzoek reageren

U kunt een verzoek indienen door te klikken op de contactlink op deze website in de Footer. U kunt ook een e-mail zenden aan secretaris@nlbs.nl waarin u vermeldt hoe u met NLBS contact heeft gehad.

Wij kunnen verzoeken afwijzen als wij uw identiteit niet kunnen vaststellen, als uw verzoek onredelijk of niet-specifiek is of als uw verzoek de privacy van anderen in gevaar brengt. Wij reageren in elk geval binnen twee weken.