Uitgangspunt

Het uitgangspunt van de vereniging is de fokkerij van bonte schapen die zoveel mogelijk is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van Nederlands Bonte Schapen. De hiervoor gedefinieerde fokdoelen zijn:

Exterieur: 

Overeenkomstig zoals beschreven bij het fokideaal.

Eigenschappen:  

- Ooien moeten op éénjarige leeftijd kunnen aflammeren met een gemiddelde worpgrootte van ca 1.3 lam. Tweejarige en oudere ooien moeten in staat zijn gemiddeld per jaar 2 lammeren groot te brengen.

- Een vlot natuurlijk geboorteverloop

- Ooien moeten voldoende melk produceren om onder normale omstandigheden per gezoogd lam een groei van 275 gram per dag te realiseren, uitgaande van 2 zogende lammeren.

- Een ooi moet minimaal 5 jaar probleemloos kunnen functioneren. Om dit mogelijk te maken dient te worden geselecteerd op een goed gebit, correcte bouw en beenwerk, goede hoefvorm,

  goede uiervorm en voldoende melkgift. Erfelijke afwijkingen dienen te worden uitgeselecteerd.

- Het aflampercentage voor tweejarige en oudere ooien moet minimaal 95 % zijn.

Voor de effectiviteit van de fokkerij is het dringend gewenst om het gelijktijdig gebruik van twee of meer dekrammen te vermijden. Volgtijdelijk gebruik van dekrammen is geen bezwaar mits de periode daartussen voldoende ruim is om bij de geboorte de onomstotelijkheid van de afstamming te kunnen concluderen. Door inzet van hulpmiddelen zoals kleurindicatie via dektuigen maakt volgtijdelijk gebruik van dekrammen zonder ramvrije periode mogelijk.