Ledenlijst NLBS

Het NLBS publiceert haar ledenlijst voor zover de leden hebben ingestemd hiermee. Dit kan impliceren dat de lijst niet volledig is.

De gegeven status omtrent Zwoegerziekte en Scrapie betreft de eigen opgave van de betreffende leden. Als deze statussen voor u van belang zijn dan verdient het aanbeveling dit te checken bij het contact met het lid.