Ledenlijst NLBS

Het NLBS publiceert haar ledenlijst voor zover de individuele leden daarmee hebben ingestemd. Dit kan impliceren dat de lijst niet volledig is!

De gegeven status omtrent Zwoegerziekte en Scrapie betreft die op koppelniveau en zijn op basis van de eigen opgave van de betreffende leden. Als deze statussen voor u van belang zijn dan verdient het aanbeveling dit te checken bij het contact met het lid.