Programma van het NLBS

Het NLBS heeft een eigen programma op het terrein van de scrapie bestrijding. Dit programma is voor de leden vrijwillig maar deelname is wel gebonden aan regels.

De kern van het programma is dat het NLBS streeft naar VRQ vrije dieren. Het verenigingspramma is er nadrukkelijk op gericht schapen met een VRQ allel uit te sluiten van de fokkerij.

Indien belangstelling bestaat voor dit programma wordt verwezen naar het NLBS reglement hieromtrent.

Voor het reglement, click hier. (PDF)

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van het NLBS via secretaris@nlbs.nl

Algemene informatie over Scrapie

 

De ontwikkelingen rond scrapie hebben niet meer die dynamiek zoals een paar geleden het geval was.

Voor algemene informatie hieromtrent wordt kortsheidshalve verwezen naar het Platform KSG

Naar Platform KSG - Scrapie, click hier