1. Algemeen

Op deze pagina worden zowel de verenigingsactiviteiten getoond als ook andere activiteiten waarvoor bij leden of derden belangstelling zou kunnen bestaan.

In deze sectie wordt algemene informatie gegeven die voor iedereen toegankelijk is.

Het NLBS heeft echter voor haar leden ook afgesloten ledensectie. De informatie hierin is specifiek voor de leden.Leden die dit wensen kunnen zichzelf hiervoor autoriseren via de button hierboven: "Inloggen voor NLBS leden"  Uw gebruikersnaam is gelijk aan uw emailadres dat bij het NLBS bekend is.

De 1e keer voert u alleen uw gebruikersnaam (= emailadres) in en klikt u op "wachtwoord vergeten". U krijgt daarna een email op het ingegeven emailadres met link voor het instellen van uw wachtwoord. Daarna kunt u inloggen met uw gebruikersnaam en ontvangen wachtwoord.

LET OP:

Als uw emailadres niet bekend is bij het NLBS of nog niet in het systeem is ingegeven (bijvoorbeeld bij nieuwe leden of een nieuw emailadres) dan kunt u ook geen wachtwoord opvragen. Als u problemen hiermee heeft neem dan contact op met het NLBS via secretaris@nlbs.nl  
 


2. Activiteiten

Mei 2020

In de maand mei zal een Algemene Ledenvergadering worden gehouden te Haastrecht. De datum daarvoor moet nog worden vastgesteld. Naast de vergadering zal als thema de dan gerealiseerde afstamminsregistratie zijn. Er zullen demo's voor het gebruik worden gegeven.

Introduce's zijn welkom!

Toevoeging 13-4-2020:

LET OP: vanwege het Corona Virus zal deze vergadering geen doorgang vinden! Bezien moet worden wanneer deze vergadering op enig moment alsnog kan worden gehouden of geheel zal vervallen.

Onderzocht wordt of instructie in gebruik van de database kan worden gegeven via een zogenaamd webinar. Mocht dit zo zijn dan krijgen de leden hiervan bericht. Of en hoe ook introduce's kunnen deelnemen zal ook worden onderzocht. Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris via info@nlbs.nl

 

6 juni 2020

Het NLBS zal met een aantal dieren vertegenwoordigd zijn op de Dag van het Schaap te Ermelo op het terrein van het Nationaal Hippsch Centrum.

LET OP: De organisator van de dag van heet Schaap en Geit heeft 21 maart 2020 besloten dat de Dag zal worden verplaatst naar 5 juni 2021