Marius Schep benoemd tot Erelid

Op 5 november 2012 is Marius Schep, initiatiefnemer tot oprichting van het NLBS en voorzitter sinds de oprichting in 2006, afgetreden als voorzitter.

In de Jaarvergadering van 5 november 2012 is unaniem besloten Marius te benoemen tot Erelid.

  

Bestuur:

Het NederLands Bonte Schaap (NLBS) heeft een bestuur bestaande uit 7 leden waarvan op dit moment één vacature. Bestuursleden worden voor een periode van 3 jaar gekozen uit en en door de leden. De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter dienen als zodanig in een Algemene ledenvergadering te zijn gekozen. Het bestuur verdeelt in onderling overleg de overige functies.

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.  

 Samenstelling bestuur (per 24 november 2016):

 

 

Voorzitter:

Taeke de Boer

Veenderdijk 2a,

2375 AV Rijpwetering 

Tel: 071-5018521

Email: info@deboer.nl

 

 

Penningmeester:

Meijer Smit,

Hogendijk 37

2435 ND Zevenhoven

Tel: 0297-593742

Email: m.c.smit@agroconnect.nl

 

Secretaris:

Louis Oosterom

Hoenkoopse Buurtweg 101,

2851 AK Haastrecht

Tel: 06-15041234

Email: info@nlbs.nl en

secretaris@nlbs.nl

 

Vice voorzitter:

Jan van Mourik

Benedenmolenweg 9a,

4112 NS Beusichem

Tel: 0345-501878

Email: JenLvanMourik@gmail.com

 

 

 

Lid:

Joost Louter

Watersteeg 5,

5476 KW Vorstenbosch

Tel 06-22033314

Email: joostlouter@hotmail.com

 

 

 

Lid:

Peter van den Oudenrijn

Provincialeweg 22

3998 JG Schalkwijk

Tel: 030-6011322

Email: Penm@casema.nl

Lid:

Henk Weststeijn

Moersloot 75,

9561 VG Ter Apel

Tel. 0599-584169

Email: bonteschapen@live.nl