Welkom op de website van het NederLands Bonte Schaap

Wij zijn een vereniging van fokkers / houders van Bonte Schapen, ook bekend als het NederLands Bonte Schaap, afgekort NLBS.

Dit schaap is geen ras maar een van oorsprong regionaal door veehouders gehouden schaap in het Zuid Hollands - Utrechts veenweide gebied. Dit is grofweg tussen Leiden en Utrecht. 

Wij zijn een fokkersvereniging en GEEN stamboek maar streven er wel naar serieus met de fokkerij bezig te zijn. Waar mogelijk en wenselijk nemen wij als vereniging deel aan de overlegstructuren zoals deze er zijn voor de erkende rasverenigingen, zijn als vereniging erkend als fokkerijvereniging met een TSE (Scrapie) programma en lid van het Platform Kleinschalige Schapen en Geitenhouders (Platform KSG).

Om richting te kunnen geven aan de fokkerij hebben wij als vereniging een fokideaal opgesteld. Verder is in juni 2019 besloten om een individuele dieradministratie op te zetten waarin ondergebracht de Scrapie registratie op koppelniveau en op dierniveau. Per 1-7-2021 zijn ruim 45.000 dieren geregistreerd. Zie voor de dierregistratie elders op onze website.

Het NederLands Bonte Schaap heeft ca 100 leden met in totaal ca 4500 fokdieren. (= ca 1 jaar of ouder) Een aantal leden houden ook nog schapen van andere rassen en soms ook geiten. Deze zijn in de tellingen niet meegenomen.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die bij voorkeur via email stellen via