Het NLBS heeft op 08 december 2010 de formele erkenning van het PVE ontvangen voor het verenigings scrapie programma.

Begin januari 2009 werd van de GD Deventer vernomen dat NLBS leden recht hebben op subsidie op het scrapie onderzoek ondanks dat een formele erkenning tot op dat moment nog niet was ontvangen.

Met de ontvangst van de brief op 08 december 2010 van/namens de voorzitter van de PVE is aan deze onduidelijkheid een einde gekomen.

In de eerst komende bestuursvergadering zal over de impact hiervan worden gesproken. Dan zal ook overwogen worden of het noemen van de NLBS leden op de NLBS site die aan het programma deelnemen wenselijk is. 

Wordt vervolgd!  

Het NLBS scrapie programma lees:

Reglement_deelname_scrapie_programma_NLBS.pdf