De regelgeving rond schapen en geiten is zeer uitgebreid en bovendien wordt oa voor transport nog onderscheid gemaakt tussen beroepsmatigheid en hobbyisten. Ook speelt afstand een rol.

Gijsbert Six van het Platform KSG heeft een zeer uitgebreide samenvatting gemaakt van allerlei aspecten op dit terrein. Met dank en graagte wordt hiervan door het NLBS gebruik gemaakt.

Het zal duidelijk zijn dat het actueel houden van al deze informatie een lastige klus is. Gijsbert heeft er daarom voor gekozen de meeste actuele zaken samen te vatten in een separate webpagina genaamd: 

Voor de meest actuele zaken wordt verwezen naar de website van de RVO. Daar staan de laatste wijzigingen!

Tijdelijke regelgeving i.v.m. dierziekten

 

Voor de algemene informatie click:   Deze link