De wettelijke regelingen rond het transport van dieren zijn zeer uitgebreid en van vele zaken afhankelijk. Het is vrijwel onmogelijk een eenvoudige opsomming te maken zonder de uitgangspunten van het transport te kennen. Bovendien kunnen dierziekten leiden naar vrijwel onmiddellijk ingaande transport beperkingen. Een actueel en volledig overzicht is daarom niet te geven!

Op de Platform KSG website is een zeer uitgebreid overzicht gemaakt (met dank aan opsteller Gijsbert Six) waarnaar kortheidshalve wordt verwezen. Onderstaande link brengt u rechtstreeks naar het transport hoofdstuk. Op die plaats kunt u ook de richtlijnen vinden waaraan de transportmiddelen moeten voldoen.

Lees verder