Aanmelden als lid

Het verenigingsjaar loopt van 01 juli tot en met 30 juni van het daarop volgende jaar. Opgeven als lid kan op ieder moment en gaat in op het moment waarop de opgave voor het lidmaatschap wordt bevestigd door de secretaris van het NederLands Bonte Schaap.

Opgave als lid kan uitsluitend schriftelijk geschieden via een aanmeldformulier. Via de link hieronder kunt u deze downloaden. Na invulling en ondertekening kunt u het formulier opsturen aan de secretaris. Diens adres staat onderaan op het aanmeldformulier vermeld. Gebruikelijk krijgt u binnen een week een reactie van de secretaris.

Opzeggen dient schriftelijk te geschieden, uiterlijk 2 maanden vóór de aanvang van het nieuwe verenigingsjaar.

Na het clicken op onderstaande link zal het formulier worden getoond. Kies het printersymbool as u het formulier wilt afdrukken.

Voor vragen kunt u een email sturen aan: info@nlbs.nl  

  

aanmeldingsformulier_NLBS.pdf

56 K

©2017  Red-Seadog, Red-Seadog

a Red-Seadog website