Verenigingszaken

Samenkomsten

Het verenigingsjaar loopt van 01 juli tot 30 juni daaraan volgende. Gebruikelijk in mei wordt een algemene ledenvergadering gehouden en in oktober de jaarvergadering. Op die momenten worden de gebruikelijke verenigingszaken behandeld, zoals het vaststellen van documenten en de contributie. Het is een goede gewoonte geworden de vergaderingen in het teken te plaatsen van een actueel onderwerp. Specifiek op dat onderwerp wordt een spreker uitgenodigd voor een presentatie.

Fokvereniging versus stamboek

De anatomische verscheidenheid van bonte schapen is als groot te definiëren. Dit duidt er op dat nog geen sprake is van een ras. Verder blijkt dat de fokkers van bonte schapen er verschillende ideaal beelden op nahouden terwijl bij een aantal ook de tekening een niet te verwaarlozen factor is.

Periodiek komt de vraag boven of gestreefd moet worden naar een stamboek in plaats van een fokvereniging. Het voeren van een stamboek is onderhevig aan regels en brengt bovendien het aanhouden van een dieradministratie met zich mee voor de vereniging.

Omdat vanuit de leden nog geen vraag is naar een stamboek wordt tot op heden gestreefd naar fokvereniging die het voor de leden aantrekkelijk maakt lid te worden en te blijven.

Het NLBS heeft intussen haar bestaansrecht bewezen en wordt door partijen als het PVV gezien als een partij waarmee, voor zover dat mogelijk is, wordt samengewerkt alsof het een stamboek is.

Reglementen

Een vereniging dient ingevolge de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek te zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel en bij notariële acte te zijn beschreven. Als gevolg hiervan heeft het NLBS een statuut. Op basis hiervan kunnen ook andere reglementen worden vastgesteld.

Het NLBS kent de volgende reglementen:

  • het verenigingsstatuut (PDF)
  • huishoudelijk reglementreglement (PDF) 
  • deelname progamma scrapie bestrijding (PDF)

Deze documenten kunt u downloaden en printen! 

Statuut_NLBS.pdf

26 K

Huishoudelijk_Reglement_v1.1.pdf

48 K

Reglement_deelname_scrapie_programma_NLBS.pdf

33 K

©2019  Red-Seadog, Red-Seadog

a Red-Seadog website