Weblinks

Op deze pagina worden weblinks weergegeven van derden die raakvlak hebben met het NLBS, haar leden of voor u als belangstellende.

Onder punt 1 zijn de weblinks opgenomen van onze leden. Onder punt 2 staan de weblinks van derden.

Verzoeken om hier te worden opgenomen kunnen worden gericht aan de secretaris via secretaris@nlbs.nl  Weblinks van bedrijven of personen die het NLBS ondersteunen worden automatisch opgenomen. In principe worden commerciele verwijzingen niet geplaatst.  

1. Weblinks van leden

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Joost Louter is houder van ca 50 bonte fokooienen, GD gecertificeerd Scrapie resistent en Zwoegervrij.

Weblink:  Het Venneke bonte schapen  

---------------------------------------------------------------------------------------------

Danielle Kaczor uit Texel. Met haar Man Henk Zoetelief heeft zij een uitgebreide activiteit op het gebied van de fokkerij van paarden en Texelse schapen en wat bonte schapen.

Weblink:  Eagles Ranch

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

2. Weblinks van derden

©2019  Red-Seadog, Red-Seadog

a Red-Seadog website