Opzet individuele dier registratie

 

Met als start het fokjaar van 2017 is het NLBS gestart met een individuele dierregistratie. Doel daarvan is de leden inzicht te geven of en de mate waarin sprake  is van inteelt bij het zoeken van passen rammen voor de fokkerij. 

Het NLBS heeft een administratief model ontwikkeld waarbij iedereen zijn / haar eigen managementsysteem kan blijven gebruiken. Dit model is gebaseerd op geautomatiseerde dataexport uit de systemen SG Online, Falcoo, BelExpert en ZooEasy. Het pakket van de NSFO heeft nog geen optie voor dataexpert op gebruikersniveau maar toegezegd is dat daarover nagedacht zal worden. Wel in intussen een optie gemaakt om ook NSFO gebruikers te kunnen laten deelnemen mij zij zullen handmatig de gegevens moeten aanleveren. 

De deelnemers leveren een dataexport van hun bestand aan het NLBS. Alle export bestanden worden omgezet en opnieuw ingelezen in een webbased applicatie. Voor het maken van de dataexport zijn pakket specifieke handleidingen gemaakt. Alleen deelnemers die data aanleveren krijgen toegang tot alle op deze manier samengebrachte data. Via een zogenaamde proefparing kan men zelf snel bekijken of een beoogde ram  een relatie heeft met het eigen koppel. Uiteraard zal pas na verloop van een aantal jaren het systeem effectief worden.

Om het proces en de effectiviteit te bespoedigen is besloten deelname hieraan gratis te maken voor de leden. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris via secretaris@NLBS.nl 

 

 

©2019  Red-Seadog, Red-Seadog

a Red-Seadog website