Diergezondheid

Diergezondheid is een zeer breed begrip. Het is niet eenvoudig daarover in het kort iets op te merken. Het wordt nog complexer als wordt bedacht dat de regelgeving sterk afhankelijk is van ontwikkelingen op dit terrein.

Het NLBS heeft er daarom voor gekozen " aan te haken " op de website van het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders, afgekort Platform KSG waaraan ook het NLBS deelneemt.

Voor meer informatie over het Platform KSG 

©2019  Red-Seadog, Red-Seadog

a Red-Seadog website