Over ons

Wij zijn een vereniging van houders van Bonte Schapen, ook bekend als het NederLands Bonte Schaap, afgekort NLBS.

Dit schaap is geen ras maar een van oorsprong regionaal door veehouders gehouden schaap in het Zuid Hollands - Utrechts veenweide gebied. Dit is grofweg tussen Leiden en Utrecht. 

Wij zijn een fokkersvereniging en GEEN rasvereniging maar streven er wel naar serieus met de fokkerij bezig te zijn. Waar mogelijk en wenselijk nemen wij als vereniging deel aan de overleg structuren zoals deze er zijn voor de erkende rasverenigingen,  zijn als vereniging actief deelnemer aan het scrapie bestijdingsprogramma en lid van het Platform Kleinschalige Schapen en Geitenhouders (Platform KSG).

Om richting te kunnen geven aan de fokkerij hebben wij als vereniging een fokideaal opgesteld en houden wij rammenbeoordelingen. Zie daarvoor elders op onze website.

Het NederLands Bonte Schaap heeft ca 90 leden met in totaal ca 2500 fokooien.

Een aantal leden houden ook nog schapen van andere rassen en soms ook geiten. Deze worden in de tellingen niet meegenomen.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die bij voorkeur via email stellen via info@nlbs.nl    

 

©2019  Red-Seadog, Red-Seadog

a Red-Seadog website