Start individuele dierregistatie NLBS

In de Algemene Ledenvergadering van 21 november 2016 is besloten tot het opzetten van een individuele dierregistratie met als primair doel het voorkomen van inteelt. 

Het blijkt dat binnen het NLBS gebruik wordt gemaakt van:

- SG online van de Gezondheidsdienst voor Dieren

- Het NSFO registratie systeem

- BelExpert

- Falcoo

- ZooEasy en

- eI&R van de RVO

Naast de primaire discussie over nut en noodzaak van een individuele dierregistratie was het ook de vraag hoe het gebruik van 6 verschillende pakketten te overbruggen. 

Het besluit is genomen -ondanks alle verschillende inzichten en aspecten- te starten met een dergelijke administratie op basis van exportfunctionaliteit uit de bestaande pakketten en door conversie software deze via import te integreren in één pakket. Dit heeft tot gevolg dat de leden niet worden geconfronteerd met een ander registratie pakket. Ander belangrijk punt is dat de leden die een pakket gebruiken hun diergegeven niet nogmaals moeten invoeren in een ander systeem noch dat hun registratie systeem op een ander wijze wordt beïnvloed.  

Ieder lid die zijn diergegevens beschikbaar stelt, al dan niet uit een van de genoemde pakketten, krijgt via het internet toegang tot de database.

In het voorjaar van 2017 zullen op gebruikersniveau beschrijvingen worden gemaakt hoe de deelnemers zelf de gegevens uit de bestaande pakketten kunnen halen en te versturen naar het centrale registratiepunt. Parallel hieraan zal de conversie software worden gemaakt en de import worden getest in de nieuwe database, een cloud toepassing van ZooEasy.

Daarna zal worden gestart me de dierregistratie van de bestaande fokdieren en hun lammeren uit 2017.

Als dit goed verloop zal worden afgewogen of en hoe de oude registratie gegevens alsnog ook opgenomen kunnen worden.

Voor vragen via email: Link 


NLBS leden met hun dieren op Fokveedag Hoornaar

Onze leden Jan van Mourik en John Hazendonk hebben op 5 oktober 2013 met hun dieren deelgenomen aan de rassenpresentatie van geiten en schapen op de Boerenlanddag / Fokveedag te Hoornaar.

Voor een verslagje daarvan en een paar foto's, zie de link hieronder:

Verslag Fokveedag Hoornaar


Verslag van deelnemer aan wormencursus

Door een van de deelnemers is een persoonlijk verslag gemaakt over zijn ervaring als deelnemer aan de cursus tbv het controleren en tellen van wormeieren. Click daarvoor op de link hieronder:

Verslag deelnemer 


Cursus onderzoek naar wormeieren

Op vrijdag 28 juni 2013 zijn 8 leden gestart met de cursus Wormeieren onderzoek. In de periode daarvoor is druk gewerkt om de cursus te kunnen realiseren. De volgende acties zijn uitgevoerd:

Informeren van leden 

Via ledenvergaderingen is de afgelopen 2 jaren uitgebreid aandacht besteed aan de problematiek rond wormen bij schapen. Dit is oa ingevuld via gastsprekers. Via email zijn de leden geinformeerd over het uitgangspunt, de doorlooptijd van de cursus en de de kosten. Uiteindelijk hebben 8 leden het besluit genomen te starten.

Selecteren microscoop en hulpmiddelen   

Twee van de 8 personen beschikten al over een microscoop en nog niemand over het benodigde McMaster telraam. Besloten werd dat de cursusleider voor de collectieve inkoop van materiaal zou zorgen. Hierbij is zeer welkome hulp ontvangen van Provinos Schapenadviesgroep in de persoon van Judith van Andel.

Uiteindelijk zijn 2 microscopen geselecteerd en ter plaatse getest in combinatie met het McMaster telraam. Dit heeft geleid tot de aanschaf van Euromex monoculair microscopen.

Een ander belangrijk aspect is de verificatie onderzoeken van de uitkomsten van de onderzoeken door de cursisten. Via Provinos is meegelift kunnen worden op de afspraken die zij hebben met de Diergeneeskundige faculteit in Utrecht. De cursisten hebben het recht ( maar ook een beetje de plicht) om vier door hen onderzochte monsters ook de Faculteit te laten onderzoeken. Doel hiervan is op de juiste conclusie is getrokken voor wat betreft de soort wormen en ook of de mate van besmetting overeen komt.   

 Zoeken en maken van les en instructie materiaal

De cursusleider heeft al het lesmateriaal gekregen dat vorig jaar ook gebruikt is voor de cursus "Bewust ontwormen" van het PVE. Hiermee is al een flinke stap gezet. Verder is gebruik gemaakt van de stukken van de syllabus van Gijsbert Six. Ook dit is dus geregeld!  

 Besluit cursuslocatie

Bij het uitschrijven van de cursus was niet bekend waar de deelnemers wonen. Uitgangspunt was een cursusplaats die centraal zou zijn voor de deelnemers. In overleg met de cursisten is dit Haastrecht geworden

Start cursus

Op vrijdag 28 juni zijn we gestart! Om ca 19.45 uur is de cursusleider begonnen met het uiteenzetten van de doelstelling van de cursus. Daarna is uitgelegd hoe de microscoop in elkaar gezet moet worden en welke instellingen er moeten worden gedaan. Ook is stil gestaan mij het McMaster telraam en de Famacha kaart.

Na een stuk theorie over de wormensoorten waaraan aandacht moet worden besteed en een korte breek voor iets te drinken is omstreeks 21:30 uur gestart met het maken van een onderzoek preparaat, gemaakt met de meegebrachte mestmonsters. De meeste cursisten hadden op dat moment nog niet het idee dat het hen zou lukken om wormeieren te vinden en te classificeren op basis van de referentiekaarten.

Twee uur later had iedere cursist onder zijn of haar microscoop een of meer wormeieren gevonden. De opluchting was groot want er werden wormeieren aangetroffen. Voor velen was het toch wat eenvoudiger dan verwacht!

Na een korte evaluatie en het maken van een afspraak voor de volgende sessie is iedereen huiswaarts gegaan.

Op 12 juli gaan we verder!  

©2019  Red-Seadog, Red-Seadog

a Red-Seadog website